काठमाडौँ महानगरपालिका सचिवालय / विभागहरु

प्रमुखको सचिवालय उप-प्रमुखको सचिवालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय प्रशासन बिभाग राजश्‍व बिभाग वित्त विभाग कानुन तथा मानब अधिकार विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग सामाजिक विकास विभाग शहरी व्यवस्थापन विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइ सहकारी विभाग शिक्षा विभाग वातावरण व्यवस्थापन विभाग कृषि तथा पशुपक्षी विभाग स्वास्थ्य विभाग सूचना प्रबिधि बिभाग सम्पदा तथा पर्यटन विभाग विपद् व्यवस्थापन विभाग उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना शहरी योजना आयोग (City Planning Commission) खरिद एकाई सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई योजना,अनुगमन तथा मुल्याङ्कन एकाई महानगर प्रहरी बल मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम चःमती जग्गा एकिकरण आयोजना