कर्मचारीहरु

काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत सचिवालय, विभाग र वडा कार्यालयको कर्मचारीहरुबारे जानकारी लिनको लागि तल छान्नुहोस्। धन्यवाद।
फोटो नाम पद कार्यालय इमेल