प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय

ceo@kathmandu.gov.npईमेल

01-4168717सम्पर्क नम्बर

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी ठेगाना

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु

यम प्रसाद बसेल

सचिवालय प्रमुख

01-4510885

नकुल चौलागाई

कम्प्युटर अपरेटर

9841365346

अपेक्षा कोइराला

सहायक चौथो

9844605892

Yamuna Devi Subedi

कार्यालय सहयोगी

9869100533

Mahesh Shakya

हलुका सवारी चालक

maheshshakya72@gmail.com

Meena Pulami

कार्यालय सहयोगी

9849404971

Shyam Lal Manandhar

न.प्र.ह.

9869100533

Gallery

> <