२३ माघ २०७९ , सोमबार

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

सडक पेटी(फूटपाथ) तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गर्न/गराउन निषेध गरिएको बारे काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना !

Supporting Documents