Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

सडक पेटी(फूटपाथ) तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गर्न/गराउन निषेध गरिएको बारे काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना !

Supporting Documents