६ असोज २०८० , शनिबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

कोभिड १९ विरुद्ध फाईजर खोपको दोश्रो बुष्टर तथा छुट पहिलो, दोश्रो तथा पहिलो बुष्टर मात्रा लगाउने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents