सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

समाचार

कोभिड १९ विरुद्ध फाईजर खोपको दोश्रो बुष्टर तथा छुट पहिलो, दोश्रो तथा पहिलो बुष्टर मात्रा लगाउने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents