अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय

-ईमेल

-सम्पर्क नम्बर

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी ठेगाना

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

सुदर्शन भट्टराई

सचिवालय प्रमुख

9851124479

निशा थापा

सहायकस्तर चौंथो

9842435694