सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

समाचार

Kathmandu Metro Idea and Innovation (KMII), 2080 को प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेखित Idea Bank कार्यक्रम अन्तर्गत Kathmandu Metro Idea and Innovation (KMII), 2080 सञ्चालन गर्न गइरहेको छ । आफ्नो Idea ३ वर्ष ननाघेका इच्छुक स्टार्टअप कम्पनी, विद्यार्थी, उद्यमी, व्यवसायीहरू (एकल वा सामूहिक) ले मिति २०८०/०२/१९ गतेभित्र काठमाडौँ तल रहेको संलग्न लिङ्कमा भएको फाराम भरी प्रस्ताव पेस गर्न सम्बन्धित सबैका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।

निबेदन दिने लिंक                                                                         

Supporting Documents