सियान् शहर, जनवादी गणतन्त्र चीन

सम्बन्ध स्थापना मिति January 1, 1970

उपस्थिती