वडा नं १

जनप्रतिनिधिहरु

भरतलाल श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

9851279901

रसला तण्डुकार

महिला सदस्य

9841734985

मिना सुनार

दलित महिला सदस्य

9861439828

रोशन श्रेष्ठ

सदस्य

9841272312

शुभरत्न नेपाली

सदस्य

9841459106

कर्मचारीहरु

कविता बस्नेत

अधिकृत

९८४१४४५७६३