नबराज थापा

निर्देशक

admin@kathmandu.gov.np

9851203400