२५ मंसिर २०८० , सोमबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

सूचना प्रविधि सम्बन्धी परामर्शदाता लिने सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा कार्यालय-१ देखि ३२ वडा, का.म.पा )