२३ माघ २०७९ , सोमबार

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

संस्थागत विद्यालयको नाम, स्थान र स्वामित्‍व परिवर्तन सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति -२०७९-०८-२०)

Supporting Documents