१९ मंसिर २०८० , मंगलबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

विशेष सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यालय, कामपा )

Notice यहाँ click गर्नुहोला ।

Supporting Documents