१ भाद्र २०७९ , बुधबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नम्बर १६६००१०५५११

समाचार

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा कार्यालय र आयोजनाहरु, का.म.पा)

Supporting Documents