९ कार्तिक २०७८ , मंगलबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश

समाचार

वडा अनुसार कोभिड १९ संक्रमितको मिति २०७७-०९-२४ गतेको प्रारम्भिक विवरण

वडा अनुसार कोभिड १९ संक्रमितको मिति २०७७-०९-२४ गतेको प्रारम्भिक विवरण