८ असोज २०८० , सोमबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

समाचार

वडा अनुसार कोभिड १९ संक्रमितको मिति २०७७-०९-२४ गतेको प्रारम्भिक विवरण

वडा अनुसार कोभिड १९ संक्रमितको मिति २०७७-०९-२४ गतेको प्रारम्भिक विवरण