२३ जेठ २०८० , मंगलबार

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

बिशेष सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (बसै विभाग, आयोग, सचिवालय, आयोजना, कार्यक्रम एकाई)

Supporting Documents