८ असोज २०८० , सोमबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

बालबालिकाहरुलाई श्रममा राख्‍न नपाइनेबारे जरुरी सूचना (प्रकाशित मिति -२०८०/०२/२३)

Supporting Documents