२८ श्रावन २०७९ , शनिबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नम्बर १६६००१०५५११

समाचार

दैनिक ज्यालादारी स्वस्थ्यकर्मिको पारिश्रमिक र कार्यक्रम खर्चको लागि रकम निकासा सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यालय )

Supporting Documents