१९ चैत्र २०७९ , आइतबार

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

दैनिक कार्यप्रगति विवरण तयार गर्ने सम्बन्धी बिभागहरुलाई परिपत्र

दैनिक कार्यप्रगति विवरण तयार गर्ने सम्बन्धी बिभागहरुलाई परिपत्र(दैनिक कार्यप्रगति)

Supporting Documents