१ भाद्र २०७९ , बुधबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नम्बर १६६००१०५५११

समाचार

चालु र पूंजीगत खर्च खाता (जोर वर्ष) संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।(श्री सबै वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents