18 Chaitra 2079 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

कोभिड १९ विरुद्ध फाईजर खोपको दोश्रो बुष्टर तथा छुट पहिलो, दोश्रो तथा पहिलो बुष्टर मात्रा लगाउने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents