२८ श्रावन २०७९ , शनिबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नम्बर १६६००१०५५११

समाचार

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन सम्बन्धमा (श्रीमान् वडा अध्यक्षज्यू (वडा खोप समन्वय समिति) ३२ वटै )।

Supporting Documents