७ असोज २०८० , आइतबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।( श्री सबै विभागीय, सचिवालय, कार्यक्रम, इकाई प्रमुख ज्यू, का.म.पा )

Supporting Documents