७ असोज २०८० , आइतबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग/महाशाखा/एकाई/आयोजना/कार्यक्रम, का.म.पा )

Supporting Documents