१८ चैत्र २०७९ , शनिबार

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सास्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई साधारणसभा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents