८ असार २०७८ , मंगलबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

Old Website

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश

काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा भेरोसेल पहिलो मात्रा खोप लगाउने खोप केन्द्रहरु सम्बन्धि विवरण ।

Supporting Documents