२३ असार २०७९ , बिहिबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नम्बर १६६००१०५५११

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सिलिङ पठाइएको सम्बन्धमा ।(सबै वडा कार्यालय, का.म.पा)