१३ बैसाख २०८१ , बिहिबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी सीप मेला २०८१ आवेदन फारम

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम रोजगारी र आय वृद्धिमा सहभागीताको लागि फाराम

समाचार

अस्थायी /करार/ ज्यालादारीको म्याद थप सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग/महाशाखा/सचिवालय/एकाई /आयोजना, वडा कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका )