१ भाद्र २०७९ , बुधबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नम्बर १६६००१०५५११

समाचार

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भई दिनु हुन । (श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्यू, १ देखि १६ वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents