स्वास्थ्य विभाग

-ईमेल

-सम्पर्क नम्बर

-ठेगाना

स्वास्थ्य विभागका सूचनाहरू

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु

बलराम त्रिपाठी

निर्देशक

९८५११८५८६९

पवन कुमार ठाकुर

तथ्यांक अधिकृत

9851279857