सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई

कर्मचारीहरु

डा.शिवराज अधिकारी

निर्देशक

9851022149

भिमसेन के.सी.

अधिकृत

9851094830

सिताराम बस्नेत

कार्यालय सहयाेगी

9841500546