शहरी योजना आयोग (CPC)

-ईमेल

-सम्पर्क नम्बर

-ठेगाना

शहरी योजना आयोग (CPC)का सूचनाहरू

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु

कुमारी राई

उप-निर्देशक

९८५११७२२६५