राजश्‍व बिभाग

revenuedept@kathmandu.gov.npईमेल

015367390/9851045088सम्पर्क नम्बर

बबरमहल काठमाडाैंठेगाना

कर्मचारीहरु

डा.शिवराज अधिकारी

निर्देशक

9851022149