राजश्‍व बिभाग

revenuedept@kathmandu.gov.npईमेल

015367390/9851045088सम्पर्क नम्बर

बबरमहल काठमाडाैंठेगाना

राजश्‍व बिभागका सूचनाहरू

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु