योजना,अनुगमन तथा मुल्याङ्कन एकाई

narendra.bajracharya@kathmandu.gov.npईमेल

९८५११६२७१४सम्पर्क नम्बर

सुन्धारा, बागदरवारठेगाना

योजना,अनुगमन तथा मुल्याङ्कन एकाईका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

नरेन्द्र विलास बज्राचार्य

निर्देशक

९८५११६२७१४