प्रशासन बिभाग

admin@kathmandu.gov.npईमेल

-सम्पर्क नम्बर

बागदरबारठेगाना

प्रशासन बिभागका सूचनाहरू

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु

महेश कुमार काफ्ले

बिभागीय प्रमुख तथा सहायक प्रबत्ता

9851166099

नबराज थापा

निर्देशक

9851203400

सुमन अधिकारी

उप निर्देशक

9851013185

गंगाधर गौतम

उप निर्देशक

9851010241

अम्विका खड्का

वडा सचिव

9841572116

राम प्रसाद सापकोटा

सहायक निर्देशक

9841263509

साेम बहादुर राना

सहायक निर्देशक

9851082339

प्रमोद पोख्रेल

सहायक निर्देशक

कालु चौधरी

कार्यालय सहयोगी