प्रशासन बिभाग

admin@kathmandu.gov.npईमेल

-सम्पर्क नम्बर

बागदरबारठेगाना

प्रशासन बिभागका सूचनाहरू

थप हेर्नुहोस्

कर्मचारीहरु

नबराज थापा

निर्देशक

9851203400

दिपक अधिकारी

विभागीय प्रमुख

9851094877

गंगाधर गौतम

उप निर्देशक

9851010241

राम प्रसाद सापकोटा

सहायक निर्देशक

9841263509

साेम बहादुर राना

सहायक निर्देशक

9851082339

प्रमोद पोख्रेल

सहायक निर्देशक

अम्विका खड्का

सहायक निर्देशक

9841572116

कालु चौधरी

कार्यालय सहयोगी