कृषि तथा पशुपक्षी विभाग

balaram.tripathi@kathmandu.gov.npईमेल

९८५११८५८६९सम्पर्क नम्बर

Tahachal, Ward-13, KTMठेगाना

कृषि तथा पशुपक्षी विभागका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

बलराम त्रिपाठी

निर्देशक

९८५११८५८६९