कानुन तथा मानब अधिकार विभाग

-ईमेल

-सम्पर्क नम्बर

-ठेगाना

कानुन तथा मानब अधिकार विभागका सूचनाहरू

कर्मचारीहरु

वसन्त आचार्य

निर्देशक / सूचना अधिकारी

9851087938