उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना

कर्मचारीहरु

नबराज थापा

निर्देशक

9851203400

इ. घनश्याम पाैडेल

उप निर्देशक

9851065969

हिमाल प्रकाश कंवर

सहायक निर्देशक (ईन्जिनियर)

9843562296

भिष्मराज सिंगु

महाशाखा प्रमुख

9851189686