आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइ

yadav.ghimire@kathmandu.gov.npईमेल

9841369928सम्पर्क नम्बर

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी ठेगाना

आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइका सूचनाहरू

    No Notices Found!

कर्मचारीहरु

यादव घिमिरे

निर्देशक

9841369928

महेन्द्र राज न्याैपाने

सहायक निर्देशक

9841500464

महेश तण्डुकार

सहायक निर्देशक

9841378225

सबिना किवाछे

लेखा अधिकृत (सातौँ)

9860977276

सरु सोती

लेखा अधिकृत

9841369573

उद्धब भट्टराई

लेखा अधिकृत

9851121802

मनोज गौतम

आलेप सहायक

9847022703

डम्मर बोगटी

आलेप सहायक

9869079574

जानुका आचार्य

कार्यालय सहयोगी

9841922185