कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण एवं राहत वितरणको खर्च विवरण ।