१६ जेठ २०८१ , बुधबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम सहभागितामूलक नीति तथा कार्यक्रम सुझाव संकलन पोर्टल

समाचार

१५ दिन भित्र सूचिकृत हुने सम्बन्धमा । (श्री सबै तरकारी/फलफूल/कोल्ड स्टोर/मासु तथा माछा जन्य उधोग तथा व्यवसायहरू)

Supporting Documents