५ असार २०८१ , मंगलबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम

समाचार

श्रम बैंक मार्फत कर्मचारीहरु खटाइएको सम्बन्धमा। (श्री सवै वडा कार्यालय १-३२, का.म.पा.)

Supporting Documents