सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

विद्यालयमा नियमित उपस्थिति तथा बिदाको अभिलेख सम्बन्धमा ।(श्री सामुदायिक विद्यालय सबै का.म.पा.)

Supporting Documents