५ असार २०८१ , मंगलबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण पठाउन ताकेता। (श्री सबै विभाग, वडा कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका)

Supporting Documents