१४ जेठ २०८१ , सोमबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम सहभागितामूलक नीति तथा कार्यक्रम सुझाव संकलन पोर्टल

समाचार

प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा। (श्री १ देखि ३२ वडा कार्यालयका वडा सचिवज्यू, ईन्जिनियरज्यू, राजश्व शाखा प्रमुखज्यू काठमाडौँ महानगरपालिका)

Supporting Documents