सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्वतयारी कार्यमा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा। (श्री सबै वडा कार्यालय, काठमाडौँ महानगपालिका)

Supporting Documents