८ जेठ २०८१ , मंगलबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम सहभागितामूलक नीति तथा कार्यक्रम सुझाव संकलन पोर्टल

समाचार

जाँच सूची (Check List) कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग/सचिवालय/एकाइ/कार्यक्रम/आयोजनाहरु, सबै वडा कार्यालयहरु, सबै सामुदायिक विद्धालयहरु काठमाडौँ महानगरपालिका )