१ असार २०८१ , शुक्रबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम

समाचार

कार्यालय समय सम्बन्धमा। (श्री सबै विभाग/सचिवालय/एकाई/आयोजना/वडा कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका)

Supporting Documents